💊بسته سلامت فارس💊 

 قند خون خود را با 8 روش در کوتاه ترین زمان کنترل کنید.

 🔹پیاده روی کوتاه

🔹مصرف سالاد در وعده شام

🔹نگه داشتن یک یادداشت غذایی

🔹آماده کردن پکیج ناهار

🔹انجام ورزش های قدرتی در هفته

🔹بررسی سلامت پاها

🔹دور کردن استرس

🔹کنترل مدام قند خون

@Farsna