💊 بسته سلامت فارس 💊

 تیر کشیدن قفسه سینه، علامتی خطرناک

 🔹درد قفسه سینه به دلیل وجود یک لخته خون که وارد ریه‌ها می‌شود ایجاد شده و حتی مرگ ناگهانی بر اثر ایست قلبی را موجب می شود.

🔹اگر این درد با تنفس بیشتر شود و همراه با تنگی نفس باشد باید مورد پیگیری سریع قرار بگیرد. 

🔹نیمی از افراد با آمبولی ریوی هیچ نشانه‌ای ندارند، ولی این بیماری می‌تواند با تنگی نفس، درد قفسه سینه یا سرفه خونی همراه باشد. 

🔹وجود واریس اندام به‌طور نسبی، ریسک آمبولی ریه را افزایش می‌دهد.

🔹بی‌تحرکی و کم‌تحرکی، بزرگ‌ترین عامل خطر در ایجاد لخته خون در اندام تحتانی است و خطر آمبولی ریه را بشدت افزایش می‌دهد.

@Farsna