پرسش و پاسخ درباره موهای زاید بدن دختران و زنان 

استاد سوالی داشتم میگن قدیمابرای اینکه بچه ها در آینده موی زاید نداشته باشن از تخم مورچه یا خود مورچه استفاده میکردن آیا صحت داره اینی که میگن اگه استفاده کنیم برابچه ها ضرر نداره؟ اگه تو کار خدا دخالت بکنیم بعدا برا بچه که بزرگ شد ضرر نداشته باشه ممنون سلامت باشین

جواب

سلام موی زاید روی سینه و نوک پستانها و پهلوها و شکم دخترها نتیجه غلبه خلط سودا یعنی خون سرد و خشک + شستشوی واژن درموقع خونریزی ماهانه ایجاد میشود پس با مالیدن روغن مورچه بدون مقدمه به اناتومی دختر و زن خلل وارد میشود 

اگر حالا دربزرگی موزاید فعال شد راهکارزیاد درمانی دارد پس خون باید اصلاح شود

ازبین بردن موی زیربغل و روی رحم به شکل لیزرسبب میشه همیشه فردا بیماری خونی داشته باشد چون مسیر خروج بخارات خون کثیف و سموم را مسدود ساخته و منتظرقیبروم و آندومتر و بوی مشمئزکننده رحم و طپش قلب باشید 

خداوند حکیم با قراردادن این موهادرزیربغل و روی رحم زنان و حتی مردان سبب شده که تجمع بخارات درمبادی خروجی بدن شکل نگیرد و فلسفه های متعددی وجوددارد