مقل ارزق 

یکنوع صمغ برای دود در کلیساها + خشکاندن چرک بلغمی + تنگ کننده دهانه رحم سزارینی با دود دادن و یا اندکی به اندازه یک نخود لیسیدن تا 21 روز ( مقل ارزق به اندازه یک نخود کندردرروی زبان یا با یک لیوان اب قورت بده ( اردش کنی بهتره) یا تا ۱۴ روز+ خشکاندن چرک سینوس + تغییردهنده مزاج سرد و یا میکروبی خانه + خشکاندن عفونت میگرنی+ غلیظ کننده اسپرم های رقیق + ازبین برنده ترشحات بودار رحمی+ کشنده میکروبهای شیرابه خون 

مضرات بیش از یک نخود خوردن برای اب کلیه بشدت مضر و سبب سنگ کلیه میشود