سلام بادکش زیر سینه
درمان  قاعدگی با خونریزی زیاد
درمان تکمیلی کسیت پستان ها و توده های پستان
جهت بزرگ کردن حجم پستان و سینه
درمان تکمیلی االتهابات پستان
درمان تکمیلی خونریزی بینی
محل دقیق را قبلا چرب کنید که با بادکش سیستم عصبی مختل نشود و مصرف روغنها به ترتیب اولویت سیاهدانه و کنجد و بادام شیرین و دارچین است و اگر حساسیت جوش زدن پوست را دارید بادام شیرین با پایه بادام بزنید
/////////////////////////////////////////
بادکش سینه ای
درمان تکمیلی بیماری آسم و تنگی نفس
درمان تکمیلی کیست پستان
درمان تکمیلی توده های پستان
جهت بزرگ کردن پستانها