📚📚📚

نقد پرسشهای مکررو اصرارفراوان بانوان برای باروری با وجود رحم های بیمار

۱- بانویی که دارای رحم با ترشح سفید و بودار و تخمدان ضعیف و لک بینی و اختلال قاعدگی و دارای کیستهای نرم و سرد بنام پلی کیستیک است ..... خوب این رحم غلبه خلط بلغم و سودای سرددارد . باید درمان شود سپس باروری دنبال شود.

۲- یا بانویی با ترشح رحم به رنگ زرد غلیظ و توام با خونریزی 

خوب غلبه خلط این رحم صفراوی و باید متعادل شود 

۳- و یا بانویی دیگردارای یبوست سخت و مزمن با رنگ سیاه و قهوه ای سوخته است که برای دفع مدفوع بایستی به مقعدفشاروزور وارد سازد 

خوب این بانوبایستی لگنچه و گوارش را متعادل سازد 

📚نتیجه گیری 

عدم رعایت درمان های بالا دهها مشکل دربارداری ایجاد خواهد کرد

درسایتم راهنمایی مجانی باب باروری و اسپرم سازی و بالاخص تنطیم پریود و دوری از وسواسی برای ایجاد باروری را مطالعه کنید