سلام ما دربدن بایستی متناسب با هر اندامی ٬ خون مناسب آن را داشته باشیم 

اما مثال :: 

اگر بدنی دارای روده سردباشد و ترش کند و سکسکه کندو پرخور باشد و علایم بلغم دران حاکم باشد و درشرف طغیان باشد /مثل اینکه : من رحم به این گوارش نکنم تغذیه سرد مثل بادمجان و دوغ و ماست و سیب زمینی و... را زیاد مصرف کنم اینجا روده غلبه خون بلغم میگیرد و سایراندامها را تحت تاثیر قرار میدهد .... خوب وظیفه من درکناراین روده سرد این بود تغذیه سرد را کاهش داده و تغذیه گرم را مضاعف کنم.

۲- مثال دوم :؛ 

گوارش من سوزش ناشی از غلبه ارام صفرادارد من بدتر آتش به ان واردسازم ادویه گرم و گوشت های گرم و تغذیه گرم را درآن بریزم چه میشود غلبه خلط صفرا شکل میگیرد تمام اندامها از این غلبه اتش میگیرند و جوش و کهیر و دمل و سرگیجه و یبوست و بیقراری حرف اول را میزند