سوال

استاد من سه بار جنین خودرا در ماه اول سقط کردم تورا خدا میگویند شما کمک میکنی

پاسخ :

بنده یک انسان هستم و راهنمایی ها برمبنای طب اسلامی و طب سنتی و تا کنون مجانی بوده است و هرچه بوده اول و آخرش خدا بوده و السلام و حکمت نزداو است و ما فقط هدایای اورا برای فرزنددارشدن گفته ایم والسلام

چون سقط جنین به وضعیت تخمدان ها و دیواره رحم و خلط غالب رحم دارد ضمنا تغذیه حرف اول را ازنظر طب اسلامی و طب سنتی دارد 

ماههای اول تا سوم نبایستی رحم سردباشه 

ماههای چهارم تا اخررحم بایستی گرم زیاد با تغذیه باشه 

📚دقت 

خانمهایی روزهای اول ازدواج سرکه را میخورند درحقیقت رحم را برای همیشه میپوسانند روایات بسیاری داریم که نهی شده است که شب زفاف سرکه نخورید

برای باروری اول رحم سردت و لک بینی ات را مرتفع کن بعد تغذیه های گرم و تر بخور

📚داروهای الهی فراموشمان شده 

نذرآقا علی اصغر ع 

نذرآقا امام جواد ع

دعاهای کمردرمفاتیح الجنان 

شربت تربت امام حسین ع با اب زمزم و دعای خاصه اش درکتاب مفاتیح الجنان

استغفاراستغفار استغفارمداوم

فرمول های مقدمه سازی باروری درباب اسپرم سازی و نیروی جنسی و باروری را بخوان و اجراکن والسلام