🌺🌺🌺🌺🌺

برای باروری چرا ؟؟؟

درروایات ازامام حسن علیه السلام چنین است 

فردی ازعدم باروری و یا سقط جنین درخواست نسخه ازحضرت میکند!!

حضرتش درپاسخ میفرماید استغفار٬ استغفارو استغفار