شناسایی بیماری در اخلاط اربعه (((( خلط سوداوی + خلط بلغمی + خلط دموی + خلط صفراوی )))) و راهکاردرمانی با نگاهی به طب سنتی چیست ؟؟؟

📕📕📕📕

خلط سوداوی و بیماریش:

دارای علایم سیاهی و کبودی وخاکستری و تیرگی رنگ صورت ٬ چشم ٬ زبان ٬ ادرار ٬ براز( همان مدفوع ) ٬ ورم و جوش و دملها و ثبور و لک های پوستی و ناخن که دارای رنگهای سیاه و کبود باشند علامات غلبه سودا هستند 

📌📌📌📌درمان های خلط سودا :

فصد و حجامت الزامیست + غلظت خون کاسته شود + هرروز انار شیرین و یا رب انارشیرین و سکنگبین میل شود + شربت بنفشه + شربت نیلوفر+ شربت گلاب + لعاب میوه به دانه + خوردن و مالیدن روغن بادام شیرین با پایه بادام + استحمام زیاد با اب معتدل و نیم گرم + شیرگاو سفید و یا شیرگاوزرد جوشانده و صبح هنگام میل شود + شیربرنج و فرنی شیر برنج مصرف شود + آشهای رقیق کننده خلط خون مثل آش جو و آش کشک و آش ماش + مرغ محلی + انجیر تازه یا انجیر خشک خیسانده + انگور و مویزسیاه + اب برگه زردآلو و هلو بدون تیزاب + خربزه + عرق کاسنی + تغذیه های گرم و تر و دوری از تغذیه های سرد و تر و سرد و خشک + پیاده روی فراوان و.....

📕📕📕📕📕📕📕

خلط بلغمی و راهکاردرمانی آن :

علایم غلبه خلط : 

سفیدی و بی رنگی و پریدگی رنگ صورت و پوست و چشم و روی زبان و حتی لبها و چشم و‌بول و حتی مدفوع و ورم و‌جوش و دمل و‌ثبور و لک های سفید 

📌📌📌📌📌

راهکاردرمانی خلط بلغمی :

مصرف عسل و عسلاب + زنجبیل + دارچین + زیره ها + زعفران + هل + باریجه + چهارمغزخشکبار+ شلغم + تغذیه گرم و خشک دراولویت قرار گرفته و تغذیه سرد و خشک و سرد وتر پرهیزکرده + حمام فراوان بدون دوش اب گرفته تا عرق کنید + ازحضور در اماکن مرطوب پرهیزشود و....

📚📚📚📚📚

خلط دموی و راهکاردرمانی::

علایم غلبه دموی::

سرخی رنگ چهره و پوست و چشم و زبان و حتی لثه ها و بول و مدفوع و ورم ها و جوشها و ثبور که دارای رنگ سرخ و یا متمایل به سرخی باشند علامت غلبه خون یعنی دم است .

📌📌📌📌📌

راهکاردرمانی غلبه خلط دموی :::

برای رفع غلبه خون باید فورا حجامت و خون را کاهش بدهند + میوه های رنگ خون و خون نشان زیاد مصرف شود مثل آلبالو و شربتش و مربای آن + آلوبخارا ترش + انارورب انارترش + زرشک ترش + سماق با گوشت + پودر لیموعمانی + تمرهندی + لیموترش + اب زرشک + آب انار+ آبغوره + آش گوجه سبز+ آش آلو + گشنیژ بعنوان دارو+ عدس + برنج + دوری ازتغذیه های گرم و تر و گرم و خشک + مصرف تغذیه سرد و خشک و...

📕📕📕📕📕📕

خلط صفراوی و راهکارمقابله : 

علایم غلبه ؛ زردی رنگ چهره و پوست و چشم و روی زبان و دندانها و ادرارغلیظ و مدفوع و ورم ها و جوشها و ثبوری و...... است 

📌📌📌📌📌📌

راهکاردرمانی غلبه خلط صفرا :

باید درآب سرد و کم حرارت خیلی زیاد استحمام کنید + دوغ ترش + لیموترش + لعاب اسفرزه با اب سرد + تخم خرفه یا عرقش + گشنیژ بعنوان دارو + گوجه سبز+ عدسی + اش ماست + آش جوجه خروس+ انارمیخوش + کاسنی + کاهو + شربتهای سکنجبین و لیموترش + اب کدو + مغزخیاربوته ای + هندوانه + زرشک دانه دار+ آلوی ترش + تمرهندی + آش ترش + خوراکی های سرد و تر میل شود + از تغذیه گرم و خشک پرهیز شود .

📚📚📚📚

منبع : اقتباس از کتاب دائره المعارف جامع غذا درمانی ابراهیم نیکبخت باب اخلاط