🌷🌷🌷🌷🌷 💠 پیامبر صلى لله علیه و آله:

 سرمای بهار را غنیمت بشمارید که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان می کند و از سرمای پاییز دوری کنید که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان می کند.

 بحارالأنوار ج : ۵۹ ص : ۲۷

 🔗 telegram.me/joinchat/AsBo_zwErgsE9vGXfddIvA