🌺اعمال ورفتار که عقل را قوی وزیاد میکنند🌺

 1⃣حجامت.☀️

2⃣بوی خوش.☀️

3⃣مسواک زدن*.☀️

4⃣سرکه*.☀️

5⃣سداب.☀️

6⃣برگ چغندر.☀️

7⃣خرفه.☀️

8⃣کدو.☀️

9⃣کرفس.☀️

 🔟کندرتلخ☀️

1⃣1⃣گوشت ☀️

2⃣1⃣باقلا.☀️

3⃣1⃣بِه.☀️

4⃣1⃣مویز.☀️

5⃣1⃣روغن مالی.☀️

6⃣1⃣خوردن انار با پیه.☀️

7⃣1⃣ناشتا 3 عدد هلیله سیاه + شکر طبرزد جویده شود.☀️

 📌طبق روایات برای مسواک کردن باید از چوب اراک یا زیتون استفاده کرد.

 📌اکثر سرکه هایی که در بازار موجود است اسید دارند لذا باید از سرکه کاملا طبیعی استفاده کرد.

 📚 بحار الأنوار، الکافی، الخصال، کنزالعمال، المحاسن، ثواب الأعمال.

 https://telegram.me/joinchat/CFFtLTwMeepRPgcEibxgug