⁉️چگونه صورتی زیبا داشته باشیم⁉️

🔰امام علی علیه السلام فرمود :حضرت عیسی ع به شهری رسید که مرد وزنی با یکدیگر نزاع داشتند . 

 ✨آن حضرت سبب را پرسید:

 مرد گفت :که این زن من است و صالحه است و عیبی ندارد ٬ اما من او را دوست ندارم و میخواهم از او جدا شوم . فرمود که سبب این کراهت را بگو چیست ؟؟ 

 ✨مرد در پاسخ گفت این زن صورتش کهنه و بی طراوت شده است در صورتیکه هنوز پیر هم نشده است . 

 ✨حضرت عیسی ع به زن گفت میخواهی جمالت برگردد و دوباره زیبا و تازه شوی ؟ 

 ✨زن گفت ؛: آری 

 ✨حضرت عیسی ع فرمود طعام که میخوری ٬ شکم پر مخور ٬زیرا طعام زیاد که در معده به جوش آمد آب روی را می برد .

 ✨پس آن زن دیگر گرسنه از سفره کنار میکشید پس از مدتی زیبایی صورت بازگشت و دوباره محبوب شوهرشد .

 🔰امام علی ع : پرخوری سبب میشود :؛ 

 🔹بی حال در نماز 

🔹تباهی بدن 

🔹تولید دردهای بدن 

🔹آشفتگی حواس 

🔹کوتاهی عمر 

 🔰پیامبرص فرمود؛: مومن در یک شکم غذا میخورد و کافر در هفت شکم یعنی بسیار میخورد

 🔰فردی خدمت رسول خدا ص می رسد و از سیری شکم آروغ می زند . حضرت بلادرنگ فرمودند که آروغ خودت را منع که هر که در دنیا سیرتر است ٬ در قیامت گرسنه تر است ٬ 

پس از آن فرد طعام سیر نخورد تا از دنیا رفت.

 🔰در جایی دیگر حضرت عیسی ع فرمود 

تا گرسنه نشدید چیزی مخورید هرگاه گرسنه شدید شکم پر نخورید زیرا که چون شکم سیر غذا خوردید ٬ گردن شما فربه میشود ٬پهلوهای شما بزرگ و فربه میشود و پروردگارتان را فراموش می کنید .

 

https://telegram.me/joinchat/CFFtLTwMeepRPgcEibxgug