📚نظربه اینکه شستشوی رحم درایام عادت ماهانه منجربه دهها فاجعه شده و کلکسیونی ازبیماری درپی دارد ( تنبلی تخمدان + کیست تخمدان + تومور پستانها + رشد موی زاید در سینه و صورت و شکم + بوی بد رحم + بوی بد دهان ناشی از سردی گوارش + دوری از روابط زناشویی و خستگی در بدو نزدیکی + رشد فیبروم + قهوه ای شدن رانها و گرفتگی مفاصل + اختلال آناتومی دهانه رحم و گشاد شدن رحم + ترشحات سفید رحم + کرختی رحم + سوداوی شدن رحم و متعلقات آن + درد زیر دل ذر ایام ماهانه + لک بینی +  پوسیدگی تخمدانها و.... )

📚📚📚استدعادارم علت این فاجعه را فقط با نگاه طب سنتی بررسی کنید 

انشاالله درسال آتی پاسخ میدهم که این شستشو ها شما را تا غلبه خلط سودا و انواع تومورها چگونه سوق داده است 

علی ایحال منتظرتحقیقات شما برمبنای طب سنتی هستم و دخالتی هم درطب نوین دراین رازعلمی نمیکنیم ما خودمان حرف داریم انشالله