💊💊💊

بابونه از منظر طب سنتی چیست 

مزاج گرم و خشک 

درد مثانه رفع کننده + سنگ مثانه رارافع است + بند آمدن عادت ماهانه را قبل از غذا بخورید+ معرق و بادشکن و دردعصبی را تدبیر میکند + برای بیخوابی افراد کهنسال موثراست + تب بر +مقوی معده + هضم کننده غذا+ نفخ معده و قولنج ها و اسپاسم های روده را رافع است+ دمنوش ان رفع کننده میگرن + درمان گریپ + رافع سردرد+ رافع دردهای رحمی مسدودشده پریود+ روغنش رفع کننده سیاتیک کشاله های رانها و رفع کننده گرفتگی های سخت + ضدورم + ضدتشنج +ضدعفونت + روغن مالی ان به کشاله رانها بالاخص درزنان سبب رفع تیرگی های ران میشود + کشنده کرم های روده + اختلال های قاعدگی دررحم های سرد را گرم کننده است + ضمادروغنش سبب رفع ورم های قوزک پاها + روغن بابونه ( با پایه روغن زیتون ) دفع کننده دردهای سخت روماتیسم + چای دمنوش ان برای دفع اخلاط بلغمی مفیداست + کلا بازکننده عروق بدن است + بخورش برای رفع گرفتگی بینی مفیده 

 📚مضرات ؛::؛:

زنان بارداردرماههای اولیه ممنوع+ احتمال اگزما درافراد گرم مزاج+ دوززیادش سبب استفراغ و خواب آلودگی + با داروهای مثل آسپیرین و ایپوپروفن و وارفارین مصرف نشود