روغن گردو و غفلت ما برای سالمسازی بدن به روش روغن مالی و مالش درمانی ٬ از منظر طب سنتی چیست

💊💊💊

کاربرد بسیار موثربرای افراد بلغمی ( سرد و تر) + تقویت کننده پیازچه مو + ضرورت بازنگری ما که روغن گردو در تغذیه ها چرا افزوده نمیشود + دفع کننده پوستهای خشن + کاهنده دردهای استخوانی + رافع بیخوابی ها + دفع خشونت سینه باضماد برسینه + کاهنده قدرتمند ورم های مفاصل + مانع ازرشد آلزایمر + کاهنده لرزش دست و پاها+ رفع گرفتگی کمردرد و دیسک کمر + خوردنش با تغذیه ازبین برنده سنگهای کلیه و مثانه و حتی سنگ کیسه صفرا + ارامش دهنده غده هیپوفیز یعنی فرمانده مغز +برای مفصل درد پیران داروی شفابخش و معجزه گراست + درمان کننده ورم غوزک پاها + شاداب دهنده پوست + رفع غم و محزون ها +برای ورم های بلغمی زیرچشم موثراست + اسپاسم روده های خشک را مدیریت میکند به روش ضماد از فم المعده تا ناف + رافع گرفتگی ماهیچه های چپ و راست + کاهنده کلسترول بد ( ldl)+ کاهنده رشد تومورها+ تقویت آلت جنسی + کاهنده دردهای زیر شکم منتهی به رحم دربانوان+ آرامش دهنده اعصاب دست و پاها به روش ضماد و....

🌷🌷🌷🌷

مصلحات روغن گردو درتغذیه :::

انارترش + رب انار + شربت سکنجبین 

🖍🖍روش اجرا 

به روش ضماد درکنارسایر ترکیبات روغن تاثیرگذاراست