موضوع خونریزی بعدزایمان 

 ۱-بخشی از خونریزی های رحمی نتیجه تغذیه زیاد گرم و خشکه پس مصرف آب سماق رقیق + یا عدسی + یا اب انار یا رب انار+ کاهش مصرف گوشتهای گرم مثل شترو بوقلمون مگربا پودرسماق توصیه میشود 

۲- دقت دقت بنانیست موارد بالا همه با هم اجرا شود و ضرورت دارد که بصورت نوبه نوبه مصرف شود 

۳- اب سیب با پوستش در قطع خونریزی موثراست .

۴-استفاده از سویق عدس(عدس را پخته و آب آن را گرفته و دور میریزیم ,عدس را خشک میکنیم و بعد از خشک شدن تفت میدهیم تا برشته شود ,عدس را پودر می کنیم) پودر حاصله را روزی یک یا دو بار یک قاشق مرباخوری تا غذاخوری دو ساعت بعد از غذا(میان وعده)مصرف کنید.

۵-دم کرده برگ بارهنگ 

۶- ضماد حابس(پوست انار+ عدس + مورد با هم همه را بکوبید با سرکه انگور خمیر کنید و زیر شکم ببندید)

۷- دم کرده زرشک پلویی که برعکس زرشک سیاه قابض است

۸-شربت انار

۹- شربت به یا چای به 

۱۰- صبحانه یک لیوان شیر جوشیده شده گاو با عسل همراه مربای به

۱۰- دود دادن عنبر نسارا (پشگل الاغ ماده) طبق فرمول موجود درسایت

۱۲- آبزن (نشستن در جوشانده گیاه): به مدت ۲۰ دقیقه 

آبزن پوست انار +پوست میوه بلوط (جفت بلوط)+مازو همه را مساوی با هم بجوشانید صاف کنید و در آن بنشینید

۱۳-عسلاب با گلاب روزی یک لیوان

پرهیزات:

فست فود-قند و شکر -اسانس های شیمیایی-گرمی جات –ادویه