💧مزاج شناسی( بلغم)💧

 #بلغم

 ⭐️علائم غلبه بلغم⭐️

 1.سردی بدن مخصوصا دست و پا

2. کم توان شدن ، 

3.فرسوده شدن 

4.کم شدن رویش مو ، ناخن ،

5.فراموشکار شدن ،

6. نامنظم شدن خواب(مثلا شب خوابش نمی برد) ، 

7.سفیدی مو ، 

8.کمردرد وپادرد(که بعلت نرسیدن خون به کمر وپا باشد)

9. ابریزش ازبینی ودهان

10. جمع شدن خلط سینه

 👌بدانیم...

 ‼️در روایات توصیه شده به طور مداوم خود را از بلغم اضافی پاک و درمان کنید.

 ⭕️درمان #غلبه_بلغم⭕️

 افطار با آب ولرم 

ناشتا با آب ولرم شروع کردن 

 دیدن زن زیبا(منظور نگاه حلاله نه حرام) 

 زن خوش اخلاق 

سویق خشک(سه کف دست درناشتا) 

شکر طبرزد

 عسل (در ناشتا وغیرناشتا) 

قرآن خواندن 

جویدن کندر 

 خرماصبح به صورت ناشتا ۷عدد خرما خورده شود و وبعدازآن آب خورده نشود 

سیب

ساقه ترب

 پیاز 

زیادشانه کردن موها و محاسن به صورت نشسته

مسواک زدن با چوب اراک 

 روغن زیتون 

 مویز و کشمش 

روزه گرفتن 

آب باران 

 سرمه کشیدن،  

پشت به آفتاب نشستن روزانه بیست دقیقه 

 ❌نکته1: این درمان ها تا زمان بهبودی باید ادامه پیدا کند

❌نکته 2: روبه آفتاب نشستن بسیارمضر است.

https://telegram.me/joinchat/CFFtLTwMeepRPgcEibxgug