🌷طرز تهیه روغن بنفشه🌷

🔸به شیوه سنتی

  ☀️ #گل بنفشه را در ظرفی بریزند و روی آن روغن زیتون ( کنجد ، بابادام شیرین ) بریزند. پس از یک ماه روغن را صاف کنند و دو، سه بار این کار را تکرار کنند، روغن خوبی خواهد شد.