💊💊💊💊💊 💊 بسته سلامت فارس 💊

 آشنایی با 6 مهارت کنترل و کاهش درد

 🔹انجام برخی از ورزش های ملایم: 

ورزش های ملایمی مانند پیاده روی های روزمره، شنا، باغبانی و ... می تواند سیگنال های مربوط به درد را مسدود کند. 

 🔹تنفس مناسب: 

تمرکز بر روی تنفس هنگام درد، می تواند به کنترل آن کمک کند. تنفس سریع هنگام درد به سرگیجه، اضطراب و وحشت دامن می زند.

 🔹گرفتن مشاوره: 

درد شما را در درازمدت خسته، عصبی، مضطرب و حتی افسرده و بدخلق کند. در این موارد کمک گرفتن از روان شناس مفید است.

 🔹منحرف کردن ذهن: 

تغییر توجه بر روی چیزهای دیگر هنگام شدت درد مهم است. 

 🔹تمرکز بر روی خواب بهتر: 

خوابیدن و بیدار شدن در ساعت مشخص و جلوگیری از چرت زدنهای کوتاه در طول روز مشکلات خواب ناشی از درد را کاهش می دهد.

 🔹تماس با اعضای خانواده: 

صحبت کردن با دیگران در مورد هر چیزی غیر از درد، منجر به افزایش احساس آرامش می شود.

@Farsna