💊💊💊موضوع مصرف لبنیات برای گوارش سرد ازمنظر طب سنتی

شما با خوردن لبنیات برسردی گوارش افزوده و‌نتیجه اش بزرگ شدن شکم و اختلال مجاری ادراری و درد پشت سرو کمردرد و بادهای سخت در مفاصل و پرخواب شدن و لخت شدن بدن و پف زیر چشم و بدن وکسالت را در پی دارد خوب این دیدگاه ما و طب سنتی و اسلامی است 

اگر علاقه زیاد به مصرف لبنیات با بدن بلغمی دارید اشکالی ندارد اندک و با مصلح ماست مثل پودر زنیان و آویشن بخورید 

برای ترمیم و حفظ استخوان به غیر ازلبنیات خیلی فرمولهای دیگر درباب استخوان سازی داریم