اگرسرفم معده ترش میکنی یعنی معده سرده / پس مجاری ادراری هم به سمت سردی میره 

راهکار

حتما عسلاب میل شود روزی یک الی سه لیوان + تغذیه سرد و خشک و تغذیه سرد و تر ممنوع مگر با مصلحات آن مصرف شود + نصف استکان بعدناهاروشام عرق شیرین بیان و هم چنین نصف استکان عرق بومادران + عرقهای زنیان و پونه فقط از هرکدام یک قاشق نا روده سرد گرم و گازان کاهش یابد + عرق نعنا و یا سبزی نعناع

💊💊اگرسرفم معده سوزش داری یعنی اسید صفرایت یعنی گرمی و خشکی بالاست 

روی گوشت قرمزتان پودر سماق پاشیده شود 

روی برنج تان پودر لیموعمانی پاشیده شود

از فم معده تا ناف با روغن بادام شیرین روزی یک قاشق چایخوری مالیده شود