💊💊💊💊 بسته سلامت فارس 💊

 ته‌دیگ‌هایی که سرطان‌زا هستند

 🔹سرخ کردن مواد غذایی در دمای بالا موجب آزاد شدن عوامل خطرناکی در ترکیبات قندی و پروتئینی می‌شود.

🔹بدن باید فعل و انفعالات زیادی را به کبد تحمیل کند تا این مواد از بدن دفع شود.  

🔹وقتی به مواد غذایی که دارای ترکیبات قندی و پروتئینی هستند، دمای بسیار بالا داده می‌شود، منجر به تغییرات مخاطره آمیزی در این مواد می‌شود.

🔹در واقع ترکیبات پروتئینی و قندی در اثر واکنش‌هایی مانند واکنش های میلارد یا پیرولیز در دمای بالا مانند سرخ کردن‌های بسیار شدید، عوامل خطرناکی مانند آکریل آمیدها ایجاد می‌کنند که سرطان‌زا است.

 @Farsna