فتق بستگی به بدو تولد مادرزادی و اکتسابی+ فتق براثر بیماری+ فتق براثر اختلال آناتومی بدن در گوارش و.... است 

۲- برای ارامش موضعی موقت میتوان از مالش روغن بادام شیرین + دمنوشهای زنجبیل و شیرین بیان و بابونه بصورت های انفرادی 

۳- نهایتا عمل جراحی توصیه میشود