برای عفونت روده اگرناشی از خلط سرد باشد بایستی دمنوش پونه + دمنوش زنیان + دمنوش آویشن + دمنوش بومادران بصورت نوبه ای مصرف شود از هر کدام یک قاشق بعد ناهار

عسلاب را دهها بار گفته ام آنتی بیوتیک الهی است 

خوردن مویزسیاه شانی و یا کشمش سبزبدون تیزاب هرروز مثل آدامس جویده شود 

تغذیه سرد و تر و سرد و خشک مثل دوغ و ماست و‌گوشتهای گاو گوساله و چای و بادمجان و رب گوجه و.... ممنوع 

مالش فم معده تا ناف با روغن بادام شیرین به روش ارام روزی یکربع الزامیست