💊💊گرفتگی مچ دست راست و یا چپ خانمها 

نتیجه حضور بلغم ( خلط سرد و تر) است 

تغذیه سرد و خشک + سرد و تررا قطع کنید 

از نوک انگشتان دست تا آرنج و بالاترش ( فقط به این روش ) روغن میخک‌+ بادام تلخ‌+ شترمرغ + بابونه + روغن کرچک + روغن قسط

یا بصورت ترکیبی یا جداگانه روزی دوبار تا ۱۴ روز بمال 

۲- حنما پشت کتف را ازاین روغن ها بمال 

۳- برای تدبیر سلامت پیران کلیک کن

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_(_%d9%85%d8%b1%d8%af_%d9%88_%d8%b2%d9%86_)

 

۴- بنده با نگاه طب سنتی میگویم تن به جراحی ندهید 

بعداز جراحی دوباره فعال میشود