🔰شراااااااااب🔰

 🔻حضرت امیرالمومنین فرمودند: اگر قطره ای شراب در نهری بریزد سپس آن نهر خشک شود و در آن علف بروید چهارپایان را در آن نخواهم چرانید. سعد السعود صفحه 128

🔻رسول خدا (ص) فرمودند:شرابخوار چنانچه مریض شد از او عیادت نشود و در تشییع جنازه او حاضر نشوند. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 310 حدیث 31982

 🔻امام صادق (ع)فرمودند: شرابخوار همچون بت پرست است. ( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) بحارالانوار جلد 66 صفحه 153 حدیث 6

 🔻رسول خدا (ص) فرمودند:شرابخوار چون سخن گفت سخن او را تصدیق نکنید و چنانچه خواستگاری کرد به او زن ندهید. بحارالانوار جلد 76 صفحه 127 حدیث 7

 🔻رسول خدا (ص) :کسی که با مادرش زنا کند عذابش سبکتر از کسی است که یک درهم ربا و نزول بخورد و عذاب رباخور آسان تر است از عذاب شراب خوار زیرا شراب کلید هر شر و بدی می باشد. تفسیر جامع جلد 1 صفحه 325

 🔻رسول خدا (ص) :کسی که شراب بنوشد صبح می نماید در حالتی که آن شب را به عنوان عروس و زن شیطان بوده. تفسیر جامع جلد 1 صفحه 142

 🔻رسول اکرم (ص) : به خدا قسم شرابخور در قیامت به شفاعت من نائل نمی شود و در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد گشت.( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) مستدرک الوسائل جلد صفحه 67

 🔻امام صادق (ع) : به ما اهل بیت (ع) بستگی روحانی ندارد کسی که شراب می نوشد و از معرفت ما بی بهره است و ما از چنین شخصی بیزاریم.( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) کافی جلد 6 صفحه 398

____________________________

 ✳️ارزشمندترین کانال طب اسلامی✳️      ☀️دوای الهی=شفای الهی☀️

____________________________

https://telegram.me/joinchat/CFFtLTwMeepRPgcEibxgug