💊💊💊💊

پرسش درباره جنین 

 سلام اقای دکتر خسته نباشید درمورد گوشت وشیر شتر ازتون سؤال کردم ایا زایمان رو سخت میکنه!؟

💊💊💊

 جواب 

ماههای اول تا اول چهارم رحم کاملا سرده و اگر تغذیه سرد و سوداوی غیرمتعارف میل شود سقط جنین رخ‌میدهد

۲- از ماه چهارم‌تا زایمان تغذیه با مزاج تند و خیلی گرم عوارضی دارد چون رحم گرم است و نباید جنین و رحم را خشک کنید پس گوشت شتر و شیردرشرایط معمولی میگویم احتیاط شود .

۱- اخبارباب باروری و تغذیه نه ماهه زمان بارداری و علل سقط جنین 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c

 ۲- باب مزاج گوشتهای حلال 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7

۳- سقط جنین 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d9%82%d8%b7_%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86

 ۴- جنسیت فرزند دختریا پسر 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af_%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1_%d9%88_%d9%be%d8%b3%d8%b1_%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%86