💊💊💊پرسش

 سوالی دارم من بعضی مواقعی که بیرون هستیم و حالت دفع مدفوع برام پیش میاد و امکانش نیست و خودمو نگه میدارم،طرف چپ شکمم یه حرکت ضربه ای احساس میکنم و از روی لباسم بعضی وقتها حرکت ناحیه چپ قابل دیدنه

 یه وقتهایی هم احساس دفع مدفوع دارم ولی وقتی میرم دستشویی ، خیلی معذرت میخوام تنها دفع باد هست

📚📚📚📚پاسخ

۱- این یعنی قوه هاضمه شما ضعیف است بایستی سردردشما از سردی روده باشه

۲- مالش درمانی روی از فم معده تا ناف روده کمک کننده هاضمه است

۳-عرق بادرنجبویه روزی تا یک لیوان کمک کننده تدبیر هاضمه. است.

۴- راهکار قاروقورشکم 

با یک قاشق ازعرقهای مخلوط زیر 

زنیان + بومادران + آویشن + زیره + نعناع + پونه

جمعا نصف استکان که بعدغذا ی ناهار موثراست( خانم باردارنباشه ) 

۵- باد و گاز و صدای داخل شکم و بیرون شکم 

جمعا یعنی روده ات سرده و باید گرمش کنی. مثل خوردن ارده شیره و تغذیه گرم و تر

 ۶- دربدن شما باد متحرک و مهاجرهست با پیاده روی + بادکش + نان و پنیر و گردو قابل دفع هستند.

۷- بعد از نزدیکی شرعی چنددقیقه استراحت + بعد غسل + بعداز خروج از حمام چندثانیه اب سرد به پاها بگیر+ حتما عسلاب بخورتا گازهای متحرک شکسته و عسلاب جایگزین اب منی خارج شده شود پس سردی شیرابه روده برطرف میشود