💊💊💊💊💊💊💊💊💊

روش بازکردن انسدادروده با ادبیات طب سنتی 

 ۱- دمنوش بابونه روزی تا سه لیوان 

۲- مالیدن روغن بابونه اصل ازفم معده تا ناف و حتی زیرناف به روش آرام آرام هرسه ساعت یک قاشق چایخوری + چندقطره روغن را داخل ناف بریزید

۳- تنقیه دمنوش گلسرخ ۳۰ گرم با سنا ۳۰ گرم بصورت مخلوط دردو لیوان ازراه مقعد با کمک دستگاه تنقیه ( تجهیزات پزشکی فروشی ها دارند) یا با کمک سرنگ ده سی سی ( سرسوزن را اصلا استفاده نشود) .

۴- دمنوش سنا ٬ سی گرم با سی گرم گل سرخ باهمدیگر دردولیوان اب جوش ٬ دمنوش شده ووقتی یک لیوان شد صاف کنید و میل شود تا روزی سه بار.

۵- انجیر خشک تعداد ۱۴ دانه را با آبجوش پخته و سپس صاف کرده بخورانید.

۶- تنقیه با دمنوش شکرسرخ با تاجریزی با ختمی با پنیرک و ختمی درچهارلیوان آب جوش ٬ سپس دولیوان شد صاف کنید و تنقیه شود ( این فرمول استاد علی مهربانی ازهمدان است).

۷- خوردن آب سیرابی گوسفند

۸- جای چای از دمنوش گلسرخ استفاده شود.

۹- کشاله رانها را با روغن بابونه و شترمرغ بصورت ترکیبی پی درپی مالش بدهند.

۱۰- روغن بادام تلخ یک قاشق دریک لیوان اب جوش حل کرده و میل کنند.

۱۱- پیاده روی پیاده روی پیاده روی فوق العاده موثراست .

۱۲- نشستن در لگن اب نسبتا داغ و ریختن روغن شوید در ان بسیارمفیداست 

۱۳- مالش مسیر گوارش از معده تا روده و لگنچه حتی بدون روغن بسیارکاربری دارد تا اسپاسم روده برطرف شود. و روغنهای کرچک و بادام شیرین و تلخ بسیار مفیدند .