افرادیکه دارای عفونتهای سخت بلغمی بودار در رحم و واژن هستند بایستی روزی دو گرم پودرش( سعد کوفی با مزاج خیلی گرم و خشک ) را با یک لیوان اب مصرف کنند تا عفونت خشک شود .

حداکثر زمان مصرف تا ۱۴ روزاست.

۲- درمان نوع دوم 

مخلوط اسفند و کندر و عنبر نساراو مقل ارزاق جمعا به اندازه یک قاشق چایخوری ٬ به ناحیه تناسلی در زیر یک کرسی و یا ... روزانه یکبار تا ۱۴ روز دود داده شود .

در این درمان اب یخ میل نشود و شستشوهای رحمی فقط با اب ولرم باشد