هر گاه اسید معده بالا برود و کیسه صفرا لجنهای اخلاط کثیف ( اب مدفوع ) را جذب کندو خون غلظت یابد و عروق مسدود شود و موی یک ناحیه  در اندام ها بریزد و دست و پا ورم و یا قرمز شود و اسید معده به سمت فم معده ریفلاکس کند و یبوست در ناحیه مقعد فعال شود و فرد فقط روزی یکبار دفع حاجت نمایدو کلیه ها در تخلیه سموم ضعیف شوند و رنگ رخسار گندمیگون شود و روی زبان با زرد بگیرد و اب دهان تلخ شود و پاشنه پا بترکد و خلل در مجاری ادراری با ادرار زرد تیره شکل بگیرد و لکه های ریز قهوه ای در روی بدن نمایان شود و خواب کمتر شود و استرس و دلشوره فعال گرددو دندان درد و زرد رنگ شود و ریزش و چربی و شوره مو فعال شود و قوه شهویه مضاعف شود و گرفتگی در عروق بالاخص ماهبچه زانوی پای چپ فعال گرددو عرق بدبو و زرد رنگ نمایان شود و تاج سر درد بگیردو ناخنها خشک شوند و بسیار با نظم و سخت گیرد و... 

سوزش عمومی بدن را فرا میگیرد و در این بحران بایستی مسهلات و منضجات و پیاده روی و حجامت و کم خوری انجام شود که برای هریک فرمول خودرا می طپلبد