دست راست و بالاخص ناحیه مچ دست و ساعد / محل تجمع فضولات خون است و اگر کم کاری در عروق این ناحیه باشد دردهای شدید رخ میدهداگر عکس گرفته اید شکستگی و موترک نباشد و ورم قرمز رنگ ندارد . پس شما روغن قسط و یا بادام تلخ و یا سیاهدانه را روزی سه بار از نوک انگشتان تا ارنج بمالید( و فقط به این روش) .

ضمنا دست راست نشان حضور بلغم و تماس زیاد بدن شما و اجدادتان با اب است یعنی این دست به سردی و تری زود حساسیت نشان میدهد.

شاید هم مزاج بدن شما ذاتا کل ان بلغمی است که بایستی تست کامل براساس فرمول شرح بالینی بیمار که در وبلاگ دارم انجام بشود سعی کنید تغذیه های با مزاج گرم و تر مصرف کنید