سن بالای ۴۰ سال که میشود مزاج نیمه پایین بدن سوداوی یعنی سرد و خشک میشود و از طرفی اخلاط کثیفی که به پایین ریزش میکند قوای جسمانی توان دفع را ندارد مگر با زور (پیاده روی مستمر با مسهل ها خوردن + و عسلاب + و تغذیه سبک +و گرسنه از سرسفره برخواستن و + بالاخص مجامعت کمتر با فاصله طولانی تر و +استراحت بیشتر و + روغن مالی زانوها و دستهاو + دوری شدید از یبوست گرفتن یعنی حتما سه بار شکم دفع مدفوع داشته باشد و+ دوری از اب سرد و خوردن اب ولرم + و خاصه دوری از برنج و مرغ و تخم مرغ و نوشابه و چای + مالیدن روغن های اسفند و سیاهدانه و بادام تلخ و بابونه و قسط که مخصوص زانو + خوردن پاچه گوسفند+ چون مزاج بدن در این سن سرد میشود پس تغذیه ها همه با مزاج گرم و تر بشود+ انجام بادکش دو طرف زانو پس از روغن مالی به مدت ۱۴ روز با دستگاه خانگی( فروشگاه دکتر روازاده داره خ گلشن)+ گوشت گاو فوق العاده سودا دارد برای بالای چهل سال + چای خشکی میدهد بجایش چای کوهی میل کند+ اگرزیر زانو ورم کند فشار بالا رفته + اگر ماهیچه پای چپ سفت شده باشد یعنی اوره با خوردن گوشتها سفید یا قرمز ٬ بالا رفته اند+ برای سن بالا همه لبنیات ها مضرند مگر با مصلحات ( پنیر با گردو + ماست با اندکی پودر زنیان یا اویشن+ دوغ با کاکوتی+ خامه با عسل)+ موقع استحمام حتما با اب ولرم+ بعد از مجامعت و غسل کردن سپس آب عسل ولرم میل شود+ اگر زیر ناف پی در پی سرد میشود بایستی این ناحیه هم با روغن گرم چرب بشود تا اخلاط کثیف به پاها ریزش نکند+ سن بالا در روز بایستی کمتر بخوابد چون بدن بلغمی میگیرد و پاها اب می آورد + حتما یک دوره شربت سکنجبین عسلی و شربت خاکشیر بخورید و سپس حجامت عام پشت کتف با بادکش انجام شود .