پرسش مهم :  مادرم درحین نمازخواندن خوابش میره بدون اینکه متوجه بشه  چیکارکنیم

👥جواب 

حتما به دکتر مغز و اعصاب مراجعه شود 

ا- همین الان مخلوط عرقهای اسطوخدوس با بهار نارنج با بادرنجبویه یک لیوان مصرف شود / از فردا روزی سه لیوان میل شود .

۲- همین الان ژله رویال بخرید و به اندازه یک نخود به او بدهید . 

۳- پشت سرش و تاج سرش با روغن بادام تلخ چرب کنید و گرمایش را تحمل کند .

۴- اب عسل خیلی بخورد .

۵- سنبل طیب را الان دمنوش کنید و مثل چای بخورد .

 ۶- لبنیات مطلقا ممنوع 

۷- الان در داخل خانه دود اسفند با کندر با عنبرنسارابا مقل ارزق انجام بدهید و ایشان از راه دور استشمام کند

۸- روی قلبش هم روغن بادام شیرین بمالید 

۹- سیب زمینی را قطع کنید