💊 بسته سلامت فارس 💊

  هشت عادت معده خراب کن

 🔹نوشیدن زیاد و افراطی قهوه = تحریک معده 

🔹زیاده روی در مصرف شکلات و گوشت های فرآوری شده = التهاب معده 

🔹مصرف زیاد مواد کبابی = احتمال سرطان 

🔹مصرف زیاد محصولات لبنی = مشکلات معده ای 

🔹بدخوابی = افزایش حالت اسیدیته 

🔹هر آنچه دهان را می سوزاند معده را نیز آتش می زند 

🔹پرخوری = افزایش حالت اسیدیته 

🔹مصرف دخانیات = افزایش خطر ابتلا به سرطان معده 

@Farsna