سوال

استاد من میخواستم پودرشده ی سعدکوفی وکندر خوراکی وزعفران راباعسل قاطی کنم برا تقویت حافظه مقدار دقیق رونمیدونم

میشه شما راهنمایی بفرمایید؟

و ناشتا باید خوردیانه بعدصبحانه؟

پاسخ

🌷🌹 سعد کوفی ۵ گرم + کندر۵ گرم پودرشود+ زعفران یک گرم + عسل دوقاشق / اگرناشتا بخوری عالیست اما همه مزاجشان گرم و خشک هستند تشنگی دارد و بلغم سوداوی را خشک میکند و شهوت جنسی را دوبرابر میکنند /اما بدانید دوز سعد کوفی را زیاد نکنید چون دهانه رحم را بسیار تنگ تنگ میکند و عفونت رحم را پاکسازی و لیکن درکلیه خشکی ایجاد میکند/این ترکیب را یک هفته بخورید چندروز فاصله دوباره میل شود اما دوز کندرتا پانزده گرم بشود اشکالی ندارد و لیکن اسپرم اب منی را بشدت غلیظ و سفت میکند 

 یک قاشق چایخوری بس است کم بخور هرروز بخور