سوال

خلط گلو توام با حالت تهوع بخصوص به هنگام صبح ناشی ازچیست؟

جواب

سلام این خلط مربوط به ریزش نزله ( چرک و آبریزش بینی به طرف حلق و سینه ) است

💊راهکارش :؛ 

لستحمام با آب گرم + صبح یک لیوان آب گرم ناشتا و دوری مطلق از اب سرد و یخ + دمنوش پنیرک همانند چای روزی دواستکان + روی سر با روغن زیتون و یا روغن سیاهدانه مستمر ضماد شود +دمنوش یسیار موثر گیاه مرزنجوش با چهارتخمه و موازی آن ضماد روغن مرزنجوش روی سینه با پشت سینه‌با روی پیشانی و سپس پشت کتف را بادکش دستی به مدت ۵ دقیقه تا ۱۴ روز + تغذیه مزاج گرم و تر و دوری از تغذیه مزاج سرد و تر و مزاج سرد و خشک + اب سیب با هویج + شب هنگام مبادا میوه سرد و تر بخورید + خوردن ریحان عالیست +ثطع فست فود + توام با تغذیه اندکی سیاهدانه جویده شود