سوزش ادرار و مقعد و رحم و واژن در زنان و دختران نتیجه حضور عفونت ناشی از اخلاط کثیف در روده و خون غلیظ و یا خونی عفونی که از استرس گرم تولیدمیشود و یاعدم رعایت بهداشت در مجامعت شکل میگیرد.

در شرایط کنونی کشور بخشی مربوط به الودگی هوا و ریز ذره ها مبباشد.

استمرارحرارت بالای بدن و مزاج گرماوی و خشک و صفراوی در خانمها در این نارسائی دخیل است .

برای سوزش بایستی عرق خارشتر با عرق خارخاسک بصورت مخلوطی تا روزی دو لیوان مصرف شود .این دارو بسیاربسیار برای سوزش مهم است و لیکن اگر خانمی حامله است نباید بخورد چون احتمال سقط دارد .

اگر خانمی بدنش گرم است دوز خارخاسک را در یک لیوان کمتر و بجایش عرق خارشتر بیشتر میل کند.

عرق کاسنی و شاهتره با هم مخلوط شود روزی یک لیوان میل شود.

اگر رنگ ادرار زرد تیره یا قهوه ای رنگ است و در ایام غیر پریود است چهار عرق سرد (بید و نیلوفر و کاسنی و ختمی) را با هم مخلوط کرده و روزی یک لیوان مصرف شود.

نمک و ادویه کم کم مصرف شود و بالعکس زردچوبه زیادتر مصرف شود.

روی برنج حتما پودر لیموعمانی بپاشد تا حرارت روده خشک .تر شود.

اگر سوزش ادامه دارد ختمی و پنیرک و بنفشه را (متلا ۳۰۰ گرم جمعا )گرفته و مخلوط کنید و بخشی را در سه نوبت آبزن کرده و لگنچه را در آب صاف کرده بگذارد و بخش دیگر را مثل چای مصرف کند .

براس سوزش بهتر است آب سیب درختی که همان آنتی بیوتیک طبیعی است . بخوریم که چرک را بیرون بفرستیم و ادر فصل پاییز اب سیب درختی روزی چند لیوان مصرف شود.