✅درمان #فیبروم رحم 

 🌸مازو، جفت بلوط، پوست انار هر سه را پودر کرده با مقدار کمی سرکه در اب بریزید و آبزن کنید و در تشت بنشینید

 🌸به غیر از فیبروم، رحم را به قدری تنگ میکند که انگار دختر باکره است.?

و عفونت ها رو نیز از بین میبرد.

این مواد مشکل ایشان را حل خواهد کرد

بجای آب برای شستشو از جوشانده صاف شده گل ختمی یا گل بنفشه یا بومادران خودش رو شستشو دهد

استاد مهربانی