لطفابفرمایید برای پیرمردی که مرتب از تلخی ویابدطعمی دهان شکایت میکند چه تدابیری مینوان انجام داد،?

پاسخ

 📚📚تلخی دهان نتیجه غلبه خلط صفرا ( گرمی و خشکی) و کبد چرب با گرید یک و دواست

📚راهکار :شربت سکنگبین ناشتا+ شربت خاکشیر ناشتا + پیاده روی ارام متناسب با سن بالا+ دوری از تغذیه خشک غربی مثل فست فولاد + مصرف عرق کاسنی سه چهارم استکان با یک چهارم عرق شاهتره و.... 

دوری از تغذیه گرم و خشک و خوردن فقط یک قاشق چایخوری سرکه سیب خانگی بعدناهار در یک لیوان آب فقط دوزرا زیاد نکنید که چون پیراست مفاصلش درد بگیرد