خارش دست و شکم نتیجه گرمی بدن در همان ناحیه و حضور صفرای سوخته بدن است. یعنی گردش خون در این نواحی با غلظت توام شده است.

مالیدن حنا .

یا مالیدن روغن ختمی.

یا مالیدن ژله اسفرزه.

یا خوردن سکنجبین عسل بادوز سرکه کم .

یا خوردن دمنوش بنفشه با ختمی با پنیرک همانند چای با اندکی عسل.

الان فصل لیمو شیرین و لبو است مصرف شود.

یا خوردن سوپ گشنیژ.

حتما حجامت در ناحیه قوزک پا برای یکبار.