محتوای شام و ارتباط آن با سلامتی

@persianmedicine

همانطور که میدانید هورمون انسولین و هورمون رشد رابطه عکس با همدیگر دارند یعنی با افزایش یکی دیگری کاهش می یابد.

هنگام مصرف ماده غذایی حاوی کربوهیدرات ها، هورمون انسولین ترشح می گردد و اگر قندهای مصرفی ساده باشند مثل شیرینی ها و نان سفید و... ترشح انسولین سریعتر می باشد.

از طرفی حداکثر ترشح هورمون رشد در طی خواب شبانه است.

حال اگر ترشح انسولین بواسطه صرف دیرهنگام وعده غذایی شام نزدیک به زمان خواب شبانه باشد باعث کاهش ترشح هورمون رشد گردیده و در دراز مدت تبعات کاهش هورمون رشد را خواهیم داشت.

یک نکته دیگر در مورد شام این که برخی هورمون ها از جمله هورمون رشد مصرف انرژی بدن را به سمت سوزاندن چربی ها می برند و انسولین از قند چربی تولید می کند پس لاجرم قند و چربی هم بهتر است از شام حذف گردد.

 بهتر است در وعده شام، کربوهیدرات کمپلکس که قند خون و در نتیجه انسولین را بصورت آنی بالا نبرند مثل نان سبوس دار بخوریم یا از فیبرها(سبزیجات و حبوبات) که جذب قند را کند می کنند استفاده کنیم و البته پروتئین هم انتخاب خوبی است.

 📝دکتر مریم جهانگیر، دستیار طب سنتی ایران دانشگاه شاهد

دکتر محمد انصاری پور، دستیار طب سنتی ایران دانشگاه شاهد

گیتی بهدادی پور ، کارشناس تغذیه📝

ا🌿🌿🌿اکانال ◀️جامعه دانشگاهی پزشکی ایرانی▶️ توسط جمعی از رزیدنت ها و اساتید دانشگاهی طب سنتی ایران از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اداره و به روز می شود.

@persianmedicine