💊💊💊 بسته سلامت فارس💊

 روش های تشخیص کمبود آهن در بدن

 🔹داشتن احساس خستگی به طور مداوم 

خستگی شایع ترین علامت کمبود آهن است و به این دلیل است که بدن نمی تواند اکسیژن را به خون حمل کند. 

 🔹شما به طور مکرر بیمار می شوید

سیستم ایمنی به طور طبیعی ضعیف تر خواهد شد و بدن شما گلبول سفید را به اندازه کافی تولید نخواهد کرد.

 🔹داشتن ریزش مو

اگرچه ریزش ۱۰۰ عدد تار مو در روز طبیعی است اما از دست دادن قابل توجه آن می تواند نشان دهنده ی مشکلات جدی در بدن باشد.

 🔹دارای پوستی رنگ پریده هستند

رنگ پریدگی در صورت می تواند نشانه کمبود آهن باشد. هموگلوبین در خون برای تولید رنگ صورت کمک می کند و زمانی که سطح هموگلوبین کم باشد رنگ صورت، پریده و کم رنگ خواهد شد.

 🔹زبان شما متورم است

زمانی که بدن اکسیژن کافی نداشته باشد، ماهیچه ها می توانند متورم ودردناک شوند. ممکن است متوجه ایجاد ترک در اطراف دهان و زبان خود شده باشید. 

@Farsna