بدن انسان جهت اعمال فیزیولوژیک خو د دارای تنظیم خاصی است، این تنظیم سلولی که بر اساس تقابل عوامل ژنتیک و محیط بر روی هم ایجاد می‌گردد یکی از پایه‌های مهم سلامتی انسان است. در علم پزشکی به این موضوع ساعت زیستی یا بیولوژیک گفته می‌شود. در علم طب سوزنی و سنتی شرقی بر اساس مزاج‌شناسی داخلی بدن این امر معنای تخصصی خاصی دارد یعنی در هر ساعتی از شبانه روز بر اساس فیزیولوژی انرژی بدن انسان عملکرد و پاکسازی یک ارگان خاص غالب می‌باشد. 

تلفیق اصول علمی ژنتیک و بهداشت و همچنین اصول علمی طب سنتی شرقی و مزاج شناسی که گردش انرژی بدن را بهتر توضیح می‌دهد توانسته است در علم پزشکی امروز ساعت بیولوژیک را به درستی تعریف نماید. فایده این دانش تشخیص و درمان بهتر توسط پزشکان و همچنین رعایت صحیح اصول رژیم غذایی ، بهداشت خواب و بیداری برای افراد جامعه می‌باشد.

این موضوع توسط دانشکده پزشکی هاروارد و کالج طب سوزنی و سنتی شرقی امریکا برای استفاده تمامی پزشکان انتشار یافته است.

ساعت 9 الی 12 شب : در این زمان بدن مواد سمی خود را از بین می‌برد؛ این امر با فعالیت آنتی اکسیدان‌ها انجام می‌گیرد. در این زمان بایستی بدن انسان استراحت کند و در آرامش باشد. خوردن شام در این ساعت به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود زیرا عملکرد پاکسازی بدن را دچار اختلال می‌کند.

🕛🕑

ساعت 12 شب الی 2 بامداد : ساعتی است که انرژی کبد بالاست؛ در این ساعت عملکرد کبد باعث سم زدایی بدن می‌شود، همچنین هورمون‌های فعال 〖IGF〗_1 که همان هورمون رشد فعال می‌باشد در این ساعت دارای بیشترین سطح و عملکرد است، بنابراین در مشاوره افزایش قد برای کودکان و نوجوانان در کلینیک طب سوزنی و سنتی شرقی، پزشک به داشتن خواب مناسب و عمیق در این ساعت توصیه اکید می‌کند و شخص بایستی به کمک پزشک بهترین خواب را در این ساعت داشته باشد. این مرحبه برای بازسازی ارگان‌های بدن و Reconstruction یا ترمیم بهترین و مؤثرترین ساعت است بر اساس فیزیولوژی انرژی که اساس اکوپانکچر مدرن می‌باشد؛ در این ساعت انرژی کبد در بالاترین سطح است.

🕐🕒

ساعت 1 الی 3 بامداد : در این مرحله کیسه صفرا و مجاری صفراوی در حال سم‌زدایی می‌باشد. در این زمان حداکثر گردش انرژی احشائی در کیسه صفرا و مجاری صفراوی وجود دارد و همین قانون طب سنتی شرقی بیانگر این واقعیت است که پزشکان طب اورژانس در این ساعات بیشتر با مسائل و دردهای حاد صفراوی بیماران مواجه می‌شوند.

🕓🕔

ساعت 4 و 5 صبح : در این ساعات Qiیا انرژی ریه و دستگاه تنفس در حد بالای خود می‌باشد، افراد آسماتیک و یا دارای مشکلات مزمن در این ساعات دچار سرفه می‌شوند که بایستی از وقوع این حملات پیشگیری کرد.

🕕🕖

ساعت 6 و 7 صبح : حداکثر Qi در روده بزرگ است. دفع اصلی مواد زاید در این ساعات بهترین روش پاکسازی احشای داخلی می‌باشد.

در این ساعات حرکت روده بزرگ به واسطه عملکرد شبکه عصبی مزانتریک تحتانی افزایش دارد.    

 نویسنده: آقای دکتر مافی    @ASTMCI