جلوی عطسه کردن خود را نگیرید ، خطر پارگی رگهای بدن با جلوگیری عطسه کردن وجود دارد.

 https://telegram.me/an3ar