۱- پنیر تازه گاوی نمک زده دارای مزاج سرد و خشک درجه ۲ 

مصلحات عبارتنداز ::

مغز گردو، آویشن، ‌عسل، نعناع خشک، سبزی‌های معطر

۲- پنیر کهنه نمک زده دارای مزاج گرم و خشک درجه ۲

مصلحات آن ؛

گردو و عسل و آویشن و نعناع خشک و سبزیهای معطر

۳- خامه دارای مزاج سرد و تر 

 مصلح آن : عسل 

۴- دوغ و ماست دارای مزاج

سرد و تردرجه ۲

مصلحات آن ؛:نمک،زنیان، نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی، سیاه‌دانه، پونه، کشمش، گل سرخ

۵- سرشیر دارای مزاج سرد و تر

مصلحات آن :عسل 

۶- شیر پاستوریزه دارای مزاج سرد وتر

 مصلحات آن ؛

عسل، ‌گلاب، شکر و خرما

۷- شیر محلی تازه دارای مزاج گرم و تر 

مصلحات آن ؛:

عسل، ‌گلاب، شکر

۸-قرا قروط(قرقورت ) دارای مزاج سرد وخشک درجه ۲

مصلحات آن ؛

انواع فلفل، زیره، سیاه‌دانه

۹- کره دارای مزاج گرم و تردرجه ۲و ۱

مصلحات آن 

عسل، شکر، ادویه قابضه، نمک

۱۰- کشک دارای مزاج سرد و خشک درجه ۲

مصلحات آن 

گلنگبین، سیر، نعناع خشک، پونه کوهی

۱۱- ماست چکیده نمک زده دارای مزاج گرم و تر درجه ۱

مصلحات آن :

مغزگردو، آویشن، ‌عسل، نعناع خشک، سبزی‌های معطر

۱۲- پنیر بز دارای مزاج سرد 

مصلحات آن :

گردو و پیاز و سبزیهای معطر

۱۳- شیر بز دارای مزاج سرد وتر

مصلحات آن ؛

عسل 

۱۴- ماست چکیده بدون نمک دارای مزاج سرد وتر 

مصلحات آن ؛:

گردو ٬ نعناع ٬سبزیهای معطر و آویشن

🔴متاسفانه تغذیه ما در قرن ۲۱ مخدوش شده و‌لبنیات چون آلوده به موادنگهدارنده ( رقیق ) شده است طبع مزاجی آن برای انسان مضرشده است مثل شیر و ماست و پنیر و خامه آلوده به مواد نگهدارنده که بعضا تا چهارماه دریخجالها نگهداری میشود و این حلقه های مفقوده یعنی خرابی پوست و مو و بالارفتن گرید کبد چرب و تهوع به هنگام مصرف شیر و یا اختلال معده و روده درخوردن شیر پاستوریزه درشب هنگام