شما اگر موقع نوروز بالای هود را بخواهی از روغنهای مانده پاک کنی به سختی پاک میشود 

پس خدا به فریاد معده و گوارش ما با تغذیه های طبخ شده با روغن نباتی و مایع برسد

روغن نباتی و مایع یعنی 

یبوست 

سرفه 

کلکسیون بیماریها 

دردهای مجاری ادرار بالاخص ناراحتی های رحمی

پوست گندمیگون 

ناخن خشک 

سودا در سودا در سودا 

موی زاید

فشارخون بالا

گرفتگی عضلات 

💊💊پس جایگزینش 

روغنهای کنجد و زیتون و حیوانی