سوال

استاد از نامنظمی قاعدگی ام در سن 22 سالگی با گدشت چند سال از ازواجم خسته شدم و اصلا برای درمان مشکلات رحمم به طب امروزی نمی روم شما بگویید آیا در طب سنتی جدید برای درمان من راهکاری دارید.

پاسخ

 ۱- حتما یک سونوگرافی کامل لگن بدهید ( شامل : مثانه + متعلقات رحم + بررسی کیست + بررسی تخمدان + فیبروم + میوم + آندومتر +و....) و طب سنتی جدای از طب نوین نیست و با هم هستند.

۲- بعد از آنکه نتیجه مشخص شد که باردارنیستی و مشکلی دررحم نبود به من منعکس شود تا راهکار تنظیم پریود فقط با نگاه به طب سنتی گفته شود 

۳- اگر باردار نیستی فرمول را میگویم

  راهکار تنظیم قاعدگی با رقیق سازی خون و تنظیم هورمون و روغن مالی و بادکش درمانی 

 تنظیم قاعدگی دردناک به روش ساده ساده 

 از زوزی که پاک از عادت ماهانه میشوی تا روزیکه پریود بشوی 

  دقت دفت دقت اشتباه نکنی 

  اگر حامله نباشی

 1= از فردا صبحها یک استکان تا یک لیوان عرق رازیانه که مزاجش گرم و تنظیم کننده هورمونی و تقویت جسمی و جنسی است تا روزیکه پریود شوی ادامه بدهید و برای کسی که کیست پستان دارد از مصرفش پرهیز شود .

2=بعدازظهرش عرق بومادران ( داروی ویژه دل درد ) یک استکان تا یک لیوان مزاجش گرم و تر ودفع  کننده دردهای زیر شکم زنان و رافع دردهای معده تا روزیکه پریود شوی ادامه بدهید.

 3= از فردایی که پاکی شروع شده همزمان با مصرف دو عرق گیاهی فوق روغن زرد گاوی همان حیوانی ( فقط نوع گاوی باشد ) روی رحم تا کشاله رانها به مدت ده دقیقه آرام آرام مالش بده تا روزیکه پریود شوی ادامه بدهید ( سعی شود نحوه مالش به گونه ای باشد که منجر به خود ارضایی نشود که از نظر شرع مقدس حرام و مستوجب عقوبت الهی است .

 4= از روز سوم این ناحیه را بادکش دستی تلمبه ای با حجم استکانی انجام شود و به مدت ۵ دقیقه ( اگربادکش آتشی بلدی با رعایت اصول ایمنی انجام بده )تا روزیکه پریود شوی ادامه بدهید

  /////// 

  به محض فعال شدن پریود   انجام تمام موارد بالا قطع شده 

  ۱-شستشوی رحم با آب سرد مطلقا ممنوع و آب ولرم برحسب ضرورت و چون در این ایام دهانه رحم با خونریژی باز است پس شتشو صورت نپذیرد زیرا به هر بهانه سبب عفونت و کیستها در واژن میشود.

  ۲- شوخی دستی در این ناحیه در این ایام ممنوع و مجامعت جنسی هم حرام است .   لباس نخی پوشیده شود .  سعی کنید تغذیه مزاج سرد نخورید 

  /////// 

  پس از پاک شدن دوباره تکرارشود تا سه مرحله

لازم به ذکراست که خونریزی شدید رحمی فرمول درمانیش در وبلاگ خودم باب رحم وارد شوید

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%ad%d9%85_%d9%88_%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86_%d9%88_%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af_%d9%88_%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa_%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87_%d9%88_%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c_%d8%b1%d8%ad%d9%85