سوال

: سلام استاد خسته نباشید،با توجه به اینکه برخی از پزشکان زنان و زایمان خوردن عسل را در دوران بارداری ممنوع وعامل سقط جنین دانسته اندبه نظر شما ،خوردن عسل یا شربت آن در دوران بارداری چه مضرات و فوایدی برای زنان باردار دارد؟؟

 جواب

کلا خوردنی ها و نوشیدنی ها برای زنان باردار متناسب با مزاج و زمان بارداری بایدباشد

 برای ماههای اول و دوم و سوم که رحم سرد است عسلاب رقیق خوب است در حد متعارف

 برای ماههای چهارم الی نهم که رحم گرم و حرارتی میشود خوردن عسلاب کمتر که گرمیجات زیاد و تندی جات زیاد سبب سقط جنین میشود

باب باروری را خوب مرور بفرمایید 

۱- باب باروری 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c

 ۲- باب بارداری و جنین و سقط جنین و جنسیت 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%88_%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86_%d9%88_%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1_%d9%88_%d8%b3%d9%82%d8%b7_%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86